Takeldienst Gent centrum
+32 475 285 000

Privacy statement

Depatrans verzamelt persoonlijke informatie van bezoekers via de formulieren op de website.

De persoonlijke informatie die wij van gebruikers ontvangen via een van de invulformulieren op deze site, wordt door de bezoekers vrijwillig opgegeven en zal door Depatrans enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze werden opgegeven, nl. het verkopen van hun voertuig, klantenregistratie en het sturen van informatie die daarmee verband houdt naar de klanten persoonlijk.

Depatrans verzamelt algemene informatie over bezoekers via de logfiles van de website.
Deze informatie wordt enkel gebruikt voor statistische doeleinden, voor websitemanagement en voor het verbeteren van de content en/of lay-out van de website. Op basis van deze gegevens worden onder meer samenvattende statistieken getrokken om na te gaan welke informatie het meest wordt geraadpleegd en welke technische problemen voorkomen kunnen worden.

Er worden geen andere gegevens verzameld.
Depatrans verbindt er zich toe de verzamelde data in geen geval te verkopen of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Depatrans garandeert dat uw gegevens voldoende beveiligd zijn en dat de wetten en regels m.b.t. vertrouwelijke informatie en klanteninformatie worden gerespecteerd.

De Wet van 8 December 1992 geeft u recht op inzage en verbetering van uw gegevens.

Disclaimer

Het gebruik van deze website is niet verplicht. Bij gebruik van onze website aanvaardt u automatisch al onze overeenkomsten. Deze overeenkomsten zijn te vinden in Disclaimer of aansluitend bij de betreffende aangeboden dienst.

U bent niet bevoegd teksten, aangeboden diensten, beeldmateriaal en gelijk welke informatie te verspreiden, te verwijderen, te wijzigen, te publiceren, te verkopen, te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijk bevestigde goedkeuring.

Depatrans biedt externe hyperlinks aan. Deze hyperlinks worden niet gecontroleerd of gemaakt door Depatrans.

Depatrans beschikt over interne hyperlinks. Deze worden beheerd door Depatrans Op elke pagina is de inhoud van deze disclaimer van kracht; alsook de betreffende overeengekomen voorwaarden op de pagina zelf.

Depatrans vernoemd op sommige pagina's (= uitkomst van een interne link) informatie van personen (medewerkers en/of bezoekers). Het is verboden om deze informatie te misbruiken. In geval van misbruik -zowel psychisch of fysisch- is Depatrans verplicht gerechterlijke stappen te ondernemen.

Misbruik van aangeboden emailadressen is ten strengste verboden. Elk vermeld emailadres heeft een betekenis (deze betekenis is terug te vinden bij elke vermeld emailadres).

U bent niet bevoegd en het is ten strengste verboden om gelijk welk bestand te uploaden naar de server. Raadplegen van informatie via de server van Depatrans is verboden; alsook het misbruik of gebruik van deze informatie.

Het verkopen en/of promoten van onze diensten gebeurt via Depatrans en zal onze goedkeuring moeten hebben.

Vervalsing van gelijk welke informatie of dienst aangeboden door Depatrans wordt gerechterlijk vervolgd.

Tekst, beeldmateriaal of gelijk welke informatie of dienst word ons voor sommige rubrieken toegezonden door bezoekers en/of medewerkers. De publicatie hiervan wordt door onze goedkeuring vooraf gegaan. De oorsprong van deze teksten is ons soms niet bekend en distantiëren ons dan ook van toevallig gebruik of misbruik van deze gegevens.

Depatrans kan een bezoeker op gelijk welk moment de toegang tot www.depatrans.be en al haar subpagina's ontzeggen zonder voorafgaande inlichting.

De inhoud op www.depatrans.be en haar subpagina's kunnen typfouten en misschien verkeerde informatie bevatten. Indien dit zo is kan u altijd terecht op joel@depatrans.be en zal de ongewilde fout rechtgezet worden.

Depatrans is niet verantwoordelijk voor eventuele typfouten op haar pagina's of aangeboden diensten/producten.

Depatrans is niet verantwoordelijk voor eventuele schade berokkent door haar gratis diensten en/of haar aangeboden producten.

Depatrans kan op gelijk welk moment haar aangeboden diensten, producten, teksten of gelijk welke informatie wijzigen, verwijderen, vernieuwen en veranderen zonder toestemming van derden of zonder verwittiging naar de bezoeker toe.

Op sommige pagina's vraagt Depatrans naar berust op de ingave van de gebruiker en/of verbruiker. Deze ingave wordt gecontroleerd. Ingezonden informatie omtrent het product of de dienst die u ter beschikking stelt, wordt bijgehouden door Depatrans. Vertrouwelijke toegezonden informatie wordt niet doorgegeven aan derden. Depatrans is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van het gekochte of aangeboden product of dienst. Alsook zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele typfouten. Depatrans biedt geen technische of gelijk andere ondersteuning voor het door u gekochte voertuig of dienst via de gratis advertenties.


Conform met | IE | OPERA | MOZILLA | AVANT BROWSER.
All Rights Reserved | Privacy & Disclaimer