A. NIET DRINGENDE TAKELINGEN    

min. 4 uur vooraf afgesproken met de opdrachtgever.

Deze takelingen worden aangerekend per uur à € 82,65 + km-heffing vrachtwagens(takelwagen) excl. btw. en met een minimum van 1 uur.

Inbegrepen zijn:

kraanwerk, lierwerk, werkuren 1 man, km-vergoeding, verzekering van ons toevertrouwde wagens/goederen, immobilisatievergoeding en permanentievergoeding.
Meertijden worden per begonnen kwartier aangerekend.
Wel te verstaan de tijd nodig met vertrek uit stelplaats te Gent tot terug in Gent op stelplaats na afloop van de opdracht.

Dit tijdens normale werkuren 08.00u tot 17.00u.

Buiten deze uren worden toeslagen aangerekend:

Niet dringende takelingen zijn ondergeschikt aan oproepen voor dringende takelingen. Zelfs wanneer er een afspraak is gemaakt kan het soms gebeuren dat deze takelingen iets uitgesteld worden.

Tijdsverlies ingevolge files of blockades op de weg zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

B. DRINGENDE SLEPING VAN DEFEKT OF DOOR ONGEVAL LICHT BESCHADIGD VOERTUIG (excl. BTW 21%)

Te takelen voertuig op de openbare weg (rol- en stuurbaar te laden in sleepbril)

TE SLEPEN VOERTUIG

M.T.M. of Max. Toegelaten Massa

Permanentie-vergoeding

Uurtarief mechanieker(s) per man
Vanaf begin tot einde opdracht

Km

Immobilisatie takelwagen ter plaatse/machinekost
inbegrepen laden/lossen
aangerekenend per ¼ uur

I.Voertuigen tot 1.200 kg

82,64

12,40/kwartier

2,48

20,67

II.Voertuigen > 1.200kg tot 3,5 t

103,31

12,40/kwartier

2,48

20,67

III.Voertuigen > 3,5 t. tot 19 ton

123,96

12,40/kwartier

2,48

24,80

IV.Voertuigen > 19 t. tot 44 ton

206,61

12,40/kwartier

2,48

24,80


C. DRINGENDE BERGING VAN ONGEVALLEN (exclusief BTW 21%)

Extra werken ter plaatse

TE TAKELEN VOERTUIG

Permanentie-vergoeding

Uurtarief mechanieker(s) per man

Km

Immobilisatie takelwagen ter plaatse/machinekost
inbegrepen laden/lossen per ¼ uur

Gebruik van

M.T.M. of Max.Toegelaten Massa

 

Vanaf begin tot einde opdracht

 

met een min. van 1 uur

prijs per ¼ uur

Windas
min. 1 u
Per uur

Kraan
min. 1 u
Per uur

I.Voertuigen tot 1.200 kg

82,64

12,40/kwartier

2,48

20,67 ter plaatse

61,99

61,99

II.Voertuigen > 1.200kg tot 3,5 t.

103,31

12,40/kwartier

2,48

20,67 ter plaatse

82,64

82,64

III.Voertuigen > 3,5t. tot 19 ton

123,96

12,40/kwartier

2,48

24,80 begin tot einde opdracht

113,63

113,63

IV.Voertuigen > 19t. tot 44 ton

206,61

12,40/kwartier

2,48

24,80 begin tot einde opdracht

181,81

181,81

D. Telescoopkraan bij bergen van ongevallen

Permanentie-vergoeding

Uurtarief

Km

Begin tot einde opdracht
per uur

30 ton

413,23

12,40/kwartier

2,48

247,94

Per supplementaire schijf van 10 ton

82,64

12,40/kwartier

0,83

82,64

             
 

 meerprijs: 50%

- vanaf 17.00 tot 24.00 u
- zaterdag 08.00- 24.00 u

Niet overdekte stalling personenwagen €6/dag ex. btw

 

 meerprijs 100%

- zon- en feestdagen 00.00-24.00 u
- nacht 00.00 - 08.00 u

Niet overdekte stalling lichte vrachtwagens €8/dag ex. btw

Verklarende nota bij de tarifering:

Het gebruik van forfaitaire prijzen volgens de categorieën gebeurt in functie van het gesleepte voertuig en niet in functie van het sleepvoertuig.

De tarieven B en C II, III en IV worden toegepast wanneer het gewicht van het voertuig dit rechtvaardigt.

Voor het slepen buiten de gebruikelijke werkuren; zijnde 08.00u. tot 17.00u. wordt het tarief vermeerderd als volgt:

Het supplement is van toepassing op het forfait “permanentie en terbeschikkingstelling” alsook op de prestatie(s) van de mecanicien(s).
Prestaties worden berekend vanaf het vertrek in de onderneming tot de terugkeer.
Prestaties worden (afgerond) per ¼ uur naar boven.
Voertuigen met aanhangwagen vallen in de daarop volgende categorie wanneer de takelopdracht met één takelwagen in één rit kan worden volbracht.
Voertuigen met aanhangwagen vallen in de gebruikelijke categorie wanneer de takelopdracht met 2 ritten uitgevoerd dient te worden.
Stallingskost voor personenwagens bedragen €6/dag excl. btw
Stallingskost voor licht vrachtwagens bedragen € 8/dag excl. btw
Stallingskosten worden, indien van toepassing per dag aangerekend met een minimum van 1 dag.
Deze prijzen zijn van toepassing voor sleepopdrachten die in normale omstandigheden worden verricht.
Tijdsverlies ingevolge files of blockades op de weg zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
De chauffeur/depanneur bepaald welke technische middelen hij inzet om een takeling snel en vooral veilig te laten verlopen. Evenzo in functie van verkeerssituatie.

 

Conform met | IE | OPERA | MOZILLA | AVANT BROWSER.
All Rights Reserved | Privacy & Disclaimer